Evropské dotace a vše co bychom měli vědět

Všichni už jsme alespoň jednou slyšely o dotacích neboli evropských dotacích. Když někdo řekne slovo dotace, všichni si automaticky vybaví město, vesnici či stát. Protože díky dotacích se může postavit nové hřiště pro děti nebo se díky dotacím může opravit starý rozpadající se most ve vašem městě. Také jistě někteří vědí že pokud se město či vesnice chystá stavět či rekonstruovat nějaký ten most a podob. Musí si vždy zažádat stát o dotace, a v případě že stát žádost zamítne musí buď chvíli počkat a poté poslat žádost znovu anebo se prostě musí smířit s tím, že oprava nebude. Dotace se posílají z Bruselu do všech možných států. Jedná se tedy o tzv. programové období. V tomto období se buď posílají již zmíněné žádosti anebo každému ministerstvu přijde kupička peněz, ze kterých si mohou opravit pouze to potřebné.

Dotace

Jak takovou dotaci získat? Jako první se neobejdete bez konkrétního projektového záměru, který vypovídá o tom, na co budou peníze z dané dotace použity. Jako další z hlavních povinností je samozřejmě podat žádost o danou dotaci. Pozor si dejte především na to, že pokud si chcete zažádat o dotaci musíte mít zaznamenaný minimálně dvouroční účetní období, a především nesmíte být zadlužení, a to platí i v dřívější době.

euro dotace

Na co se dají využít dotace? Jak už bylo zmíněno výše o dotaci si můžete zažádat v případě, že byste chtěly stavět nebo rekonstruovat, Dále se o dotace žádá v případě zateplení vašeho obydlí anebo například také když chcete využít dešťovou vodu, ale také když chcete použít vodu odpadní. Déle je také dobré upozornit na to že dotace jako takové se dělí dvou skupin. Tou první je dotace obecná což je vlastně dotace, která se v program. období odesílá pravidelně. A jako druhá je dotace účelová, která se posílá v případě že je určena na jednu věc, před kterou byla podána žádost. Poté co si zažádáte o dotace EU Hro-tech.cz bude vyřízení této žádosti trvat minimálně 6 týdnů od podání žádosti.